Cyklostezka, Cyklotrasa

13.04.2013 10:49

Cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, tedy samostatný chodníček vyhrazený cyklistům.Cyklostezka může být i se smíšeným provozem, tedy pro cyklisty a chodce dohromady. Cyklostezka má zpevněný povrch, často je to asfalt.Pro vyznačení cyklostezky se používá kulatá modrá značka s bílým kolem, pro smíšenou stezku pro pěší a cyklisty modrá kruhová značka, kde v jedné polovině je bílé kolo, v druhé polovině bílý chodec.

 

Cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod odkud kam a kudy jet. Cyklotrasa může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce. Většinou se setkáte s cyklotrasou  vyznačenou směrovými značkami ve žlutočerné barvě umístěnými jako dopravní značky. Dříve se ale používalo i pásové značení, které je vyznačováno v terénu podobně jako turistické značky pro pěší, jen místo okrajových bílých pruhů používá cyklistické pásové značení pruhy žluté. V České  republice máme síť cyklotras značených čísly, kde platí jednoduché pravidlo podobné číslování silnic: Čím nižší číslo, tím významnější cyklotrasa.

 

Cykloturistické trasy jsou takové, které vedou po horších lesních či polních cestách nebo terénem. Značí se pásovými značkami o rozměru 14x14 cm. Upozorňovací barva je žlutá, vedoucí pak červená, modrá, zelená či bílá. V některých případech mohou být doplněny na šipku. V podstatě se jedná o stejné značení jako u lyžařských a pěších tras, jen upozorňovací barva je žlutá a značky jsou jednou tak velké, z důvodu lepší viditelnosti. Pásové značení je pak doplněno směrovkami. Ty mají oproti pěším opět žlutý podklad a pouze dva řádky textu. V záhlaví bývá napsáno "Cyklotrasa KČT č. ..."