Po stopách hutnictví

12.04.2013 19:37

Naučná cyklotrasa spojuje místa spjatá s historií prvotních hutnických zařízení a předchůdci dnešního komplexu Třineckých železáren, jako jsou vápenné pece, bývalá naleziště rudy, milíře atd. Na naučné stezce jsou umístěny informační tabule, najdete zde informaci, jakým způsobem fungovala např. vápenná pec nebo jak se používal milíř.

Jablunkov (56)-Bocanovice-Milíkov-Košařiska-Karpentná-Podgrůň-Pod lanovkou (6151)-Oldřichovice-Třinec Sosna (6085)-Vendryně (6086)-Ostrý-Nýdek Gora-Padový-Nýdek-Filipka-Bahenec-Pod Bahencem-Písek-U Rathouského (6080)-Jablunkov (56)